Search form

MATEO 18:2

2Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tya̱a̱jxɨyɨɨꞌñ tuꞌuk mutsk mixyuꞌnk, jøts ja tyikwa̱ꞌkꞌøyɨyɨɨꞌñ jaꞌ yꞌagujkꞌa̱mdɨ,