Search form

MATEO 18:22

22Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yꞌadsøøy:

―Kaꞌaxɨ me nnøjmɨ jøts ku jaꞌayɨ wɨxujk ojk. Nømpxɨ øts ya̱m nwa̱ꞌa̱ñ jøts kawɨna̱a̱k ojk pønɨ wɨna̱a̱k ojk meets ja ja̱a̱ꞌy mmɨdundɨgøyɨdɨ.