Search form

MATEO 18:25

25Kumɨ kaꞌats ja tyumbɨ myeeñ ti ja tyagubatp ja yoj, wɨnets ja wɨndsøn wya̱a̱ñ jøts wan tyiknɨtooktɨ møøt yꞌuꞌnk ñɨdøꞌøxy, jøts pønɨ ti jaty jam pyɨkta̱ꞌa̱kyꞌa̱jttɨp. Jøts pønɨ wɨneꞌen ja chooba̱a̱ttɨ, jaꞌats ja yoj kyudøkɨp.