Search form

MATEO 18:28

28Kuuyɨ ja tumbɨ jaꞌayɨ pyɨdsɨɨmy, jøts ja ojts tuꞌuk tmɨnabya̱a̱dyɨyɨ ja myɨguꞌuk ja myøøtumbɨ, jaꞌ ja mɨyojꞌa̱jtɨyɨp tuꞌuk pesɨ majtsk pesɨ. Yukpa̱jkijxpy ja ojts tyimyach jøts ja jadiꞌiñɨ tyukpanɨ, yɨdeꞌen ja møkꞌampy tnøjmɨ: “¡Peꞌtpy xkubatt ja yoj, ya̱k putyɨ!”