Search form

MATEO 18:3

3jøts ja tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, pønɨ kaꞌ meets ja mdsɨna̱a̱ꞌyɨn xyiktɨgach, pønɨ kaꞌ meets jadeꞌen mnabyɨkta̱ꞌa̱gyɨ sa̱m neꞌegɨ mutskuna̱ꞌjk yja̱ꞌgyukɨndɨ, kaꞌ mee mɨba̱a̱t jadeꞌen myikupøkt jøts mdøkɨdɨt ma̱ Dios ja kyutujk ttanɨtanɨ ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy.