Search form

MATEO 18:32

32Wɨnets ja wɨndsøn ja tyumbɨ tna̱nkwya̱dsojøø midi ɨdøꞌøn jadeꞌen adøtsp, jøts ja tnɨma̱a̱y: “¡Mets mɨkuꞌ, burrɨ! Tø mets ja myoj ndameeꞌkxy ku me tø xmɨnuuꞌkxa̱ꞌa̱ky.