Search form

MATEO 18:35

35Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yɨdeꞌen myadya̱kꞌaba̱jtɨyɨɨꞌñ:

―Nayɨdeꞌen meets ja Dios Teety mdunɨyɨt pønɨ kaꞌ amumjoojt xmaaꞌkxuktɨ ja mmɨguꞌuk.