Search form

MATEO 18:4

4Patyts jaꞌ myøjtøkɨt jam ma̱ Dios ja kyutujk ttanɨtanɨ ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy jaꞌ pøn yikꞌayowɨm ja̱a̱ꞌyꞌa̱jtp, pøn jadeꞌen nabyɨkta̱a̱jkɨp sa̱m ya̱ꞌa̱t mutskuꞌngɨn.