Search form

MATEO 18:7

7¡Janch kawɨndøøp yø na̱xwiiꞌñɨt ku ja yꞌity midi ja̱a̱ꞌy tyikpøkpyajtp! Nøjkx na̱xpyɨm yø jadeꞌen, jøts ¡yjanchꞌayøøy jaꞌ pøn ja myɨguꞌuk yikpøktyundɨp!