Search form

MATEO 19:11

11Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―Pø janch jadeꞌen, kaꞌapts nɨdukɨꞌɨyɨ tkupøktɨ. Kaꞌap ya̱ꞌa̱t wɨnma̱a̱ꞌñ pøn nugo aja̱wɨ tja̱ꞌgyukɨ, jaꞌayɨ døꞌøn tkupøjktɨp pøn Dios møøjyɨdɨp.