Search form

MATEO 19:12

12Ja mayjøøjp ja wɨnma̱a̱ꞌñ jøts ja̱a̱ꞌy kyaꞌamajtskɨdɨ: ku wɨna̱a̱gɨn kaꞌpxy kyamendɨ na̱xwiiñ, wɨna̱a̱gɨnts køꞌøm ñadyuñɨdɨ ku ñayꞌisa̱bikyɨdɨ jøts kaꞌ yꞌamajtskɨdɨt, jøts ja wɨna̱a̱gɨn pøn tkaguꞌamajtskɨp ja Dios kyutujk. Pønɨ pøn jadeꞌen ttunwa̱mp, wants jadeꞌen ttuñ.