Search form

MATEO 19:14

14Yɨdeꞌents ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱a̱ñ:

―Majtstuꞌuttɨ, wan øts yø mutskuna̱ꞌjk xnɨmendɨ, kidi meets yø xkayikna̱jxnɨ; yøꞌ døꞌøn Dios jaꞌa̱jtɨdɨp pøn jadeꞌendɨ sa̱m yø mutskuna̱ꞌjkɨndɨ, jaꞌats tpa̱a̱ttɨp ja Dios kyutujk.