Search form

MATEO 19:16

Ja kumeeñ ja̱a̱ꞌy

16Tuꞌuk ɨdøꞌøn una̱ꞌjk ja̱a̱ꞌy, jaꞌats ojts tꞌatsꞌixy ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, jøts ja tꞌatsnɨma̱a̱y:

―Mets øyja̱a̱ꞌy yikꞌɨxpøjkpɨ, ¿ti øyꞌa̱jtɨn ø nduꞌump jøts øts ja nꞌanmɨja̱ꞌwɨn ja jujkyꞌa̱jtɨn tpa̱a̱tt xemɨkøjxp?