Search form

MATEO 19:18

18Jøts ja una̱ꞌjk ja̱a̱ꞌy wya̱a̱ñ:

―¿Midiꞌibɨ?

Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y:

―Kidi myikja̱a̱ꞌyꞌøøky; kidi mmɨguꞌuk ñɨdøꞌøxy xpøjkxɨ; kidi mmeech; kidi pøn xwɨnda̱a̱yꞌaty;