Search form

MATEO 19:28

28Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tꞌadsøøy:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, ku yja̱ꞌa̱tt ja xøøw ja jumøjt ku tukɨꞌɨyɨ yjemyɨgyøxt jadɨgojk, ku ø nꞌɨxa̱ꞌa̱kt ngutujkta̱a̱jkjøtpy ku øts ja møkꞌa̱jtɨn nmɨꞌɨxa̱ꞌa̱kt, jøts meets wɨneꞌenɨn meets ɨxa xpawɨdity, xnayɨmøøtꞌɨxa̱ꞌa̱kp meets nayɨdeꞌen nɨmakmajtsk jap kutujkta̱a̱jkjøtpy, jøts xɨɨdyuꞌundɨt ja Israelɨt ja̱a̱ꞌy nɨdukɨꞌɨyɨ.