Search form

MATEO 19:29

29Jøts nayɨdeꞌen pøn jaty tø tmajtstutkøxtɨ ja tyøjk, ja myɨguꞌuktøjk, chøꞌ yꞌuch, tyeety tya̱a̱k, yꞌuꞌnk ñɨdøꞌøxy, uk ña̱a̱jx kya̱m tmajtstuꞌuttɨba̱a̱t øts ngutujkøjxp, yikmoꞌodɨpts ja jɨnaxy jɨnaxy øy ti, jøts pya̱a̱ttɨp jaꞌ ja jujkyꞌa̱jtɨn midi xemɨkøjxp.