Search form

MATEO 19:4

4Jøts ja tꞌadsøøy:

―¿Kaꞌanɨm meets ja Dios kyajpxy xꞌejxɨ? Pø patyxɨ ja ya̱a̱ꞌy ja tøꞌøxy tyikꞌøyɨyɨɨꞌñ pøn xyiktsoꞌonda̱a̱jkɨndɨp.