Search form

MATEO 19:9

9Øts wa̱mp, pønɨ pøn tmɨnawya̱ꞌkxɨp ja ñɨdøꞌøxy aꞌøyꞌampy, ku ja wenk ya̱a̱ꞌdyøjk ja wyɨnaty tjagamøøtꞌaty, jøts ja tmøøtꞌamajtskɨgyojmɨ ja wenk tøꞌøxyøjk, jaꞌ ɨdøꞌøn pøktyump; nayɨ pøky ja nayɨdeꞌen pøn tmøøtꞌamajtskɨyɨp ja tøꞌøxyøjk midi tø yikmajtstuꞌuty.