Search form

MATEO 2:1

Ku ja wijyja̱a̱ꞌy ojts tꞌatsꞌejxtɨ ja maxuꞌnk Jesús

1Jam ja Jesús ojts kyeꞌexy Belén, jam ka̱jpjotp midi Judeɨt etjotp, ja Herodes ɨdøꞌøn jam wyɨnaty wɨndsønꞌa̱jtp, jaꞌ wyɨnaty tukɨꞌɨyɨ tnɨtanaapy ja na̱a̱jx jøts ja ka̱jp. Xjats jam Jerusalén yja̱ꞌa̱ttøø wɨna̱a̱gɨn wijyja̱a̱ꞌdyɨ midi tsooꞌndɨp xøøbɨdsimy,