Search form

MATEO 2:12

12Kuts ɨdøꞌøn ja wyɨnaty jadeꞌen tø tꞌukwɨndsøꞌøgɨdɨ, xjats ja yiktukmadoodøø aguma̱a̱ꞌyjøtpy jøts ku ja kaꞌap nayɨdeꞌen yꞌukwɨmbejtnɨdɨt midi ja wyɨnaty tø tmendɨ, ma̱ ja wɨndsøn Herodes ja jam wyɨnaty tø tꞌukpa̱a̱ttɨ. Xjats ɨdøꞌøn ja wyɨmbejtnɨdøø, abiktyuuꞌ tpøjktøø jøts ja ñøjkxnɨdɨ jam pyuxkøjxp kya̱jpkøjxp.