Search form

MATEO 2:16

Ku ja Herodes tyikutuky jøts ja mutsk mixyuna̱ꞌjk yꞌooꞌkøxtɨt

16Kuts ja Herodes tnɨja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ jøts kudam ja wijyja̱a̱ꞌy ja wyɨnaty tø wyɨnꞌɨɨñɨyɨ, xjats ja yjantyimyꞌa̱mbɨjky; jøts ja ojts tnɨꞌaneꞌemy ku yꞌooꞌkøxtɨt ja mixyuna̱ꞌjk. Majtsk jumøjtpɨba̱a̱t ja ojts tna̱nkyikꞌøøgyɨyɨ wɨneꞌenɨn ja mixyuna̱ꞌjk jam wyɨnatyɨ Belén, jøts nayɨ wɨneꞌen ja ka̱jp jam tmɨwɨngonꞌaty. Ja jumøjt ɨdøꞌøn ja pyayøꞌøpy sa̱ ja wijyja̱a̱ꞌy ja wyɨnaty tø tyukmadøyɨ.