Search form

MATEO 2:18

18Yikmadoop ayuujk jam Ramá,

sa̱m yja̱wɨ øy pøn ti tpajɨꞌɨy tpaya̱ꞌa̱xy;

ja tøꞌøxyøjk Raqueldam ɨdøꞌøn yꞌuꞌnk yꞌuna̱ꞌjk tpajɨɨpy tpaya̱xp jadeꞌen,

jøts ja kaꞌap tkupiky jøts ja yikpaꞌayoꞌot, pø tøxɨ yꞌuꞌnk yꞌuna̱ꞌjk ja yꞌooꞌkøjxnɨ.