Search form

MATEO 2:4

4Wɨnets ja wɨndsøn Herodes tna̱nkñamyujkɨ nɨdukɨꞌɨyɨ ja israelɨt teety wɨndsøndøjktɨ jøts nayɨdeꞌen pøn jaty tka̱jpxwejttɨp ja ja̱a̱ꞌy, jaꞌats ɨdøꞌøn ja ojts ttɨɨbyiky ma̱ et ɨdøꞌøn ja Cristo wyɨnaty kyaxøꞌøkwa̱ꞌa̱ñ.