Search form

MATEO 2:9

9Kuts ɨdøꞌøn ja wɨndsøn Herodes ja jadeꞌen ñɨma̱a̱jyɨdøø, xjats ɨdøꞌøn ja wijyja̱a̱ꞌy chooꞌndøø. Jøts ja ma̱a̱dsa̱ꞌ ja wyɨnyøꞌøyɨdɨ midi ja jam wyɨnaty tø tꞌejxtɨ ma̱ døꞌøn ja jam chooꞌndɨ xøøbɨdsimy, yøꞌøpy ɨdøꞌøn jaꞌ kunɨm ja yja̱ꞌjty jam ma̱ døꞌøn ja mutskuꞌnk Jesús wyɨnaty, jamnɨmts ja yøꞌøyꞌamøjkɨyɨɨꞌñ.