Search form

MATEO 20:1

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱jty ja tumbɨtøjk

1’Jadeꞌenɨn ɨdøꞌøn ja Dios kyutujk midi yja̱a̱ꞌy tyanɨtanaapy sa̱m tuꞌuk ja̱a̱ꞌy kyuga̱mꞌatyɨn jøts ja chøøñ jøpyɨ jøpyɨ tumbɨ ɨxaabyɨ jøts ja yꞌuvɨtsa̱ꞌa̱m pyɨdøꞌøkt.