Search form

MATEO 20:10

10Xjats ku yjaꞌ ja tyaja̱ꞌjtɨdøø pøn wyɨnaty jawyeen tø tyøkɨdɨ tumbɨ, jadeꞌen ja wyɨnmaydɨ yikmɨjuꞌudyɨp ja tijy jawaanɨ tsowɨ; nayɨdeꞌen myɨjuuꞌñ ja ojts tꞌaxa̱jɨdɨ tuꞌuk puxmeeñ nɨduꞌukjaty.