Search form

MATEO 20:13

13Jøts ja wɨndsøn yꞌadsøøy, yɨdeꞌen ja wɨna̱a̱gɨn yiknɨmaadyøø: “Kaꞌ me mɨguꞌuk ya̱m sa̱ nduñ. ¿Ti kidi tø nnagyajpxyɨn jøts ku nmɨjuꞌuty tuꞌuk puxmeeñ?