Search form

MATEO 20:16

16Jøts ja Jesús jadɨgojk yɨdeꞌen wya̱ꞌa̱ñ:

―Jadeꞌents ɨdøꞌøn ejx øts ja nwa̱ꞌa̱ñ, pøn ta̱ndɨp ɨxꞌoojk, jaꞌats neꞌegɨ jawyenɨdɨp, jøts pøn jawyenɨdɨp, jaꞌats ta̱ꞌa̱ndɨp ɨxꞌoojk. Kumɨ may jaꞌadɨ pøn yiktukmadoodɨp jøts myeꞌendɨt, nɨwaanɨts jaꞌadɨ pøn yikꞌaꞌejxɨdɨp jøts tya̱ꞌa̱ndɨt. Nayɨdeꞌents ja Dios Teety ttuꞌunt ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy.