Search form

MATEO 20:19

19Jaꞌats ø xkøya̱ktɨp jøts øts ja xagɨdøkɨdɨt pøn kaꞌisraelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ, jaꞌats ø xnɨxeꞌektɨp xjaxeꞌektɨp, jaꞌanɨm ø xwɨnwoptɨp xjɨpwoptɨp jøts øts ja xyikruspattɨt; kidɨgøøk xøøwts øts ja oꞌjkɨn nmɨmada̱ꞌa̱kt jøts ø njujkpyøkt jadɨgojk.