Search form

MATEO 20:23

23Xjats ja tnɨma̱a̱y:

―Janch tɨɨgyajpxy. Mgupøkp meets jaꞌ sa̱ jaty ø nja̱tt ngubatt; jøts kuts øts ɨdøꞌøn xmøøtsɨnaawya̱ꞌa̱ndɨ tuꞌuk aga̱ꞌñ jøts jaduꞌuk ana̱jy, kaꞌøtsɨp ja xpa̱a̱tꞌa̱jtɨp jøts meets jadeꞌen nyikꞌɨxa̱ꞌa̱kt, jaꞌ ja yikmoꞌodɨp pønɨ pøn ja Dios Teety køꞌøm jadeꞌen tø tyanɨbɨkta̱a̱gɨyɨdɨ.