Search form

MATEO 20:26-27

26-27Jøts kaꞌ meets mjaꞌ jadeꞌendɨ, neꞌegɨ yɨdeꞌen meets mjaꞌ. Pønɨ pøn namyøjpɨkta̱ꞌa̱kwa̱jnɨp, jaꞌ ɨdøꞌøn pa̱a̱tꞌa̱jtɨp jøts ja tukɨꞌɨyɨ ttuꞌunt pønɨ ti myɨguꞌuk ejtxɨdɨp kaꞌejtxɨdɨp, jaꞌ ɨdøꞌøn ja twɨndsøꞌøgɨp, 28jadeꞌen sa̱m ø nduñɨn, kajaꞌajɨpxɨ ø tø nnɨmiñ jøts øts jawyeen nyikwɨndsøꞌøgɨt, pø jaꞌaxɨ ø tø nnɨmiñ jøts øts ja wɨndsøꞌjkɨn nya̱kt, jøts øts køꞌøm ngudanɨt ja pojkpɨtumbɨ ja̱a̱ꞌy pyøktyɨ, jøts ja may ñɨtsoꞌokꞌa̱ttɨt.