Search form

MATEO 20:30

30Jamts wyɨnaty namajtsk wɨna̱p ja̱a̱ꞌy chøønɨdɨ tuuꞌa̱m, jøts ku ja tmadowdɨ ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam wyɨnaty ñaxy, jøts ja møkta̱ꞌa̱ky tnɨmaadyøø:

―¡Wɨndsønꞌa̱jtɨm, rey David yꞌuꞌnk yꞌa̱p, ayoꞌejxk øøts!