Search form

MATEO 20:32

32Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱ꞌkꞌøyɨyɨɨꞌñ, jøts ja tya̱a̱jxɨyɨɨꞌñ ja wɨna̱p ja̱a̱ꞌdyɨ jøts ja ttɨɨbyɨjky, yɨdeꞌen tnɨma̱a̱y:

―¿Ti døꞌøn mdsojktɨp, ti ø nduꞌump?