Search form

MATEO 20:4

4Yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y: “Nøjkx mee nayɨdeꞌen mduñ jap ka̱mjøtpy, jøts nmɨjuꞌudyɨt nayɨdeꞌen sa̱m pya̱a̱tꞌatyɨ.” Wɨnets ja ojts ñøjkxtɨ.