Search form

MATEO 20:8

8Xjats ku yꞌuxꞌa̱jty, wɨnets ja wɨndsøn tnɨma̱a̱y ja tyumbɨ midi yiktump: “Ya̱a̱jxɨ yø tumbɨtøjk jøts xmoꞌot myɨjuuꞌñ yøꞌ jawyenɨdɨp pøn ɨxꞌoojk tø tyøkɨdɨ tumbɨ, jøts ja ɨxꞌoojk xmɨjuꞌuty pøn jawyeen tø tyøkɨdɨ tumbɨ.”