Search form

MATEO 20:9

9Wɨnets ja myendøø pøn wyɨnaty ɨxꞌoojk tø tyøkɨdɨ tumbɨ ku ja xøøw jawaanɨ kyajajxnɨ, jøts ja myɨjuuꞌñ ja ojts kaꞌpxy tꞌaxa̱jɨdɨ tuꞌuk puxmeeñ nɨduꞌuk nɨduꞌuk.