Search form

MATEO 21:16

16jøts ja ojts tnøjmɨdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

―¿Madøøpy yøꞌ ku yø ɨxa jadeꞌen wya̱ꞌa̱ndɨ?

Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tꞌadsøøy:

―Nmadøøpy øts yøꞌ. ¿Ti kaꞌanɨm meets ja Dios kyajpxy xꞌejxɨ ku yø tø tjanɨgajpxy? Yɨdeꞌenxɨ ja wya̱ꞌa̱ñ:

Tø ndanɨbɨkta̱a̱gɨ jøts øts mutskuna̱ꞌjk xjanchja̱wɨdɨt xjanchkunuuꞌkxyja̱wɨdɨt.