Search form

MATEO 21:2

2yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―Nøjkxtɨ ɨxe ka̱jpjøøjty ɨxe wɨngon. Jamts ɨnet buurɨ tuꞌuk xpa̱a̱ttɨt kuwɨɨñ møøt yꞌuꞌnk. Jaꞌats ɨnet mɨgajɨdɨp jøts ya̱ xyikmeꞌendɨt.