Search form

MATEO 21:22

22Jøts ku øy ti xꞌamɨdoꞌodɨt xpøktsoꞌodɨt ajotꞌa̱jtɨngøjxp, pønɨ amumjoojt ja janchja̱ꞌwɨn xmøøtꞌa̱ttɨ, myikmoꞌodɨpts jaꞌ pønɨ ti mꞌamɨdoodɨp.