Search form

MATEO 21:23

Ja Jesús myøkꞌa̱jtɨn

23Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tyøjkɨyɨɨꞌñ tsa̱ptøjkjøtpy, ɨxap ja wyɨnaty yikꞌɨxpiky ku wɨna̱a̱gɨn jap myendøø ja teetywɨndsøndøjktɨ jøts ja møja̱a̱ꞌdyøjktɨ, jøts ja ojts tyɨɨbyikyɨyɨ, yɨdeꞌen ja ñɨma̱a̱jyøø:

―¿Pøn yø yjadeꞌembɨ mdanɨgutujkꞌa̱jtɨp jøts yø jadeꞌen xuꞌunt? ¿Pøn yø kutujk jadeꞌen tø mmøꞌøyɨ?