Search form

MATEO 21:25

25¿Pøn ojts Juan Bautista tyanɨgutukyɨyɨ jøts ja ya̱ yiknøbatt? ¿Dios, uk ja̱a̱ꞌy?

Jøts ja xem ya̱m køꞌømyɨ tkajpxyꞌa̱jtpɨna̱xwa̱ꞌktøø, yɨdeꞌen ja ñawya̱ꞌa̱ñɨdɨ:

―Ku net yø njanɨma̱ꞌa̱yɨn jøts ku Dios ja tnɨꞌaneꞌemy, yɨdeꞌents ɨnet yø xꞌadsoꞌowɨn: “Jøts ¿tigøjxp ku ja ojts xkajanchja̱wɨdɨ?”