Search form

MATEO 21:26

26Jøts ku net njanɨma̱ꞌa̱myaꞌan jøts ku nugo ja̱a̱ꞌy ja ojts kyexyɨ yiknøbatpɨ, wɨnets yø mayja̱a̱ꞌy xnɨbɨdøꞌjkaꞌandɨt; kumɨ nɨdukɨꞌɨyɨ yø jadeꞌen tnɨja̱ꞌwɨdɨp jøts ku ja Juan tum jaꞌ tkajpxy midi Dios yjaꞌajɨp.