Search form

MATEO 21:28

Ku ja Jesús tmadya̱kpa̱a̱jty namajtsk ja ja̱a̱ꞌy tukmɨgaꞌaxpɨ

28Xjats ja tja̱a̱knɨma̱a̱y:

―¿Sa̱ meets ɨdøꞌøn xꞌukja̱ꞌgyukɨ ya̱ꞌa̱tpɨ ayuujk? Tuꞌuk ɨdøꞌøn ja̱a̱ꞌy, jamts namajtsk mya̱jnk; jøts ja tuꞌuk tnɨma̱a̱y: “Mets uꞌnk, ɨxya̱m mnøjkxt tumbɨ jøts ø xꞌatstujkɨt ja nꞌuvɨ tsa̱ꞌa̱m.”