Search form

MATEO 21:32

32Kumɨ jaꞌ meets ja Juan Bautista tø mdanɨmiñɨyɨ jøts ja mdukꞌɨxpikyɨdɨ sa̱ mdsøønɨdɨt mdanɨdɨt sa̱ mjujkyꞌa̱ttɨt, jøts kaꞌats ja tø xmɨbøktɨ; neꞌegɨ jaꞌ ja ojts tjanchjawɨdɨ ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn pøktyunꞌejtkuna̱jxtɨp. Jøts kuts meets øy ja ojts jadeꞌen xjaꞌejxtɨ, kaꞌ meets ja ojts xjanchja̱wɨdɨ, jøts kaꞌ mdsɨna̱a̱ꞌyɨn xyiktɨga̱jtstøø.