Search form

MATEO 21:41

41Jøts ja teetywɨndsøndøjk jøts ja møja̱a̱ꞌdyøjk wya̱ndøø:

―Nɨwɨneꞌen ja tkidyimyꞌayoꞌext yø yjadeꞌembɨ kaꞌøy ja̱a̱ꞌdyɨ, yikpaꞌookp jaꞌ, jøts ja tꞌaya̱jkna̱xt jadɨgojk ja ña̱a̱jx, jøts ja abiktyumbɨ ja tmoꞌot pøn ja moꞌojɨyɨp ja pyɨkta̱ꞌa̱ky pønɨ wɨneꞌenɨn ja pya̱a̱tꞌatyɨ.