Search form

MATEO 21:43

43Jadeꞌents ja Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñ, paty mee nnøjmɨ jøts ku kaꞌ myikmoꞌodɨt jøts xatøjkɨdɨt ja Dios kyutujk, jaꞌ ja neꞌegɨ yikmoꞌodɨp pøn tyikwɨngaxøꞌjkɨdɨp ja Dios yjaꞌ midi ja yjaꞌajtpy.