Search form

MATEO 21:46

46Wɨnets ja tjadyimyjama̱tswa̱ndøø, ja mayja̱a̱ꞌyts chøꞌjkɨdɨp pøn tnɨja̱ꞌwɨdɨp jøts ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja Dios Teety yjaꞌ tka̱jpxɨ.