Search form

MATEO 21:9

9Jøts ja ja̱a̱ꞌy møk wya̱mbɨna̱xwa̱ꞌktøø pøn jawyeen yøꞌødyɨp, jøts nayɨdeꞌen pøn ɨxꞌoojk payøꞌødyɨp:

―¡Dios Teety tsa̱jpjotpɨt! ¡Kunuuꞌkx yø rey David yꞌa̱p yꞌuꞌnk pøn me tø xkexy! ¡Kuuyɨ Dios Teety jaduꞌuk yja̱a̱kꞌøyɨ!