Search form

MATEO 22:16

16Xjats ja jadeꞌen wɨna̱a̱gɨn tkajxtøø ja yja̱a̱ꞌy møøt ja Herodes yja̱a̱ꞌmyɨ, jøts ja tꞌatstuknɨmaawya̱ꞌa̱ndɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

―Wɨndsøn, tø øø nnɨja̱wɨ jøts ku tɨy mgajpxy, jøts ku tɨy janch ja Dios yjaꞌ xnɨga̱jpxɨyɨ, kaꞌ xmøjpɨkta̱ꞌa̱ky øy ja̱a̱ꞌy sa̱ yjawa̱ꞌa̱ndɨ kumɨ kaꞌ mets pøn xkupiky xkagupiky.