Search form

MATEO 22:18

18Yja̱ꞌwɨyɨɨꞌñts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jaꞌ jøts ku ja kyaꞌødyunwa̱ꞌa̱ñɨyɨ, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Meets wɨnꞌøømbɨdɨ, ¿tiku øts jadeꞌen xkajpxyꞌejxtɨ?